משחק מיוחד לילדים לפרשת השבוע.
כל שבוע - משחק חדש!

משחק ראשון (מטות):


משחק ראשון (מסעי):


משחק שני (מטות):

משחק שני (מסעי):


משחק שלישי (מטות):


משחק שלישי (מסעי):