<span class='rotateText'><span class='colordLetters'>פ</span><span class='colordLetters'>ו</span><span class='colordLetters'>ר</span><span class='colordLetters'>י</span><span class='colordLetters'>ם</span></span>
לדף מיוחד לכבוד פורים

שידורי ההכנה לפורים - שידור חוזר

זיץ חגיגי, התוועדות, ומלווה מלכה בשמחה וריקודים עם תכנים מרתקים. הרה"ג זלמן מלמד, הרב יוסף צבי רימון, הרב ליאור אנגלמן, הרב דוד אמיתי ועוד!

גודל טקסט

המתן לטעינת נגן הוידיאו

צפו בשידור החוזר מהזיץ ביום חמישי:

המתן לטעינת נגן הוידיאו