הרב רצון ערוסי - נאה דורש נאה מתחסן

הואיל ועכשיו הוחלט לחדש את הלימודים האם יש לכפות על עובדי ההוראה בישראל להתחסן?

3 דק' קריאה
נצח ישראל

הרב רצון ערוסי - נאה דורש נאה מתחסן


הואיל ועכשיו הוחלט לחדש את הלימודים האם יש לכפות על עובדי ההוראה בישראל להתחסן?

הדבר פשוט מבחינה הלכתית שעובדי הוראה בישראל צריכים להתחסן, שהרי הם הולכים ללמד את ילדינו והם יכולים לסכן אותם אם הם לא מתחסנים.

כשפרץ הוויכוח בראשית הדרך האם לחדש את מערכת החינוך בעת הקורונה היו קולות שטענו שצריך לפתוח את מערכת החינוך על אף שיש סיכון בדבר, אולם נציגי ארגוני המורים טענו ובמידה רבה של צדק – איך אתם יכולים לשלוח את המורים כצאן לטבח? אתם שולחים את המורים ללכת ולהסתכן שמא ידבקו ויהיו חולים ויגיעו לידי סכנה, ובכן הטענה הייתה חזקה מאוד בשעתו. אולם כעת משהגיעו החיסונים טענה זו לא תקפה, יש הרבה מן המורים מחוסנים ויישר כוחם, אבל הרבה מורים עדיין לא מחוסנים, אי אפשר לבוא ולומר שאותו מיעוט שאינו התחסן יחזור ללמד למרות שהם לא מחוסנים משום שהם יכולים לסכן את התלמידים והתלמידים יוכלו בכך לסכן אחרים וזה דבר שלא יעלה על הדעת.

יש דבר שחייבים להבהיר אותו - מורה בישראל אמור לשמש דוגמת מופת לתלמידו. חז"ל לימדו אותנו במסכת חגיגה (טו:) "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא" (מלאכי ב', ז) אם דומה הרב שלך או המורה שלך למלאך ה' "תורה יבקשו מפיהו" ואם אינו דומה למלאך ה' "תורה לא יבקשו מפיהו". כלומר אנחנו למדים כאן שעל פי תורת ישראל המורה צריך לשמש דוגמא אישית לתלמידים שלו. כך יוכלו התלמידים ללמוד לא רק ממה שהוא מלמד בפועל, אלא כיצד הוא מלמד, ללמוד ממעשיו וכו', אם הם רואים שהתנהגותו היא מופתית הם יחקו אותו ויטיבו את דרכיהם על פי התנהגותו הטובה. אולם אם המורה יבחר בדרך של "כל אדם תורתו הוא בידו" זוהי אנרכיה זוהי לא חברה

יש הבדל בין התורה ובין המשפט האזרחי. המשפט האזרחי סבור כי "כבוד האדם וחירותו" ולכן אין לכפות חיסונים. בעוד שלפי תורתנו הקדושה אף ללא קשר עם העובדה שאדם בא להגיע לקרב חברת מחוסנים שבוודאי שאסור לו לסכן אותם ועליו להתחסן, ערך קדושת החיים בתורה כה גדול שמצווים על היהודי אפילו הוא בפני עצמו מצווה להתחסן כדי שלא יסתכן בעצמו. תורתנו מקדשת את החיים ולא מאפשרת להפקיר אותם. בתורת החברה עבור ערכי יסוד מחייבים את האדם להתנהל בדרכים מסוימות גם נגד רצונו זוהי הדרך העולה בית אל על פי התורה

מה ילמד המורה את התלמיד שלו? ש"כל אדם יהיה תורתו בידו"!? לכן כלפי המורים יותר מכל אזרח אחר יש חובה כפולה ומכופלת להתחסן אפילו שהם לא באים לבית הספר. לפני הכול מורה בישראל אמור ללמד את התלמידים שלו 'דרך חיים'. גם אם יש מחלוקת בקרב הרופאים, אומרת ההלכה "לך אחרי רוב הרופאים" ועל בסיס זה תתנהל. גם אם יש מה שנקרא "ספק פיקוח נפש" בגלל הוויכוח בין הרופאים – צריך ללכת אחרי רוב הרופאים ולחלל על פי זה את שבת ויום הכיפורים.

דוגמא נוספת, אם בני אדם מחליטים לעצמם – אנחנו לא מעוניינים בחוק חינוך חובה, אנחנו חושבים שזה כפייתי ולכן אנחנו רוצים להתנהל כפי שאנחנו מבינים וסבורים, אנחנו לא מעוניין שיכפו עלינו ללמוד כך וכך. לכאורה הטענה צודקת שהרי זה עניין של כל אדם - הוא יבחר אם הוא רוצה ללמוד או לא רוצה ללמוד? אולם אף על פי כן יש חוק חינוך חובה, ומדוע? משום שהחברה מכירה בלימודים כערך חשוב מאוד על אף שכתוצאה מכך כופים על הפרט ללמוד! כי אם אתה לא לומד אתה לא יכול להיות חלק מהחברה, משום שזוהי חברה שאמורה להיות מושכלת, מתורבתת ובעלת ערכים ואם אדם לא ילמד כיצד הוא יוכל להתחבר עם החברה? אדם חייב ליצור חיבורים עם החברה. הנה לנו חלק מכפייה בגלל ערכי יסוד

אותו דבר גם כאן "קדושת החיים" זה ערך חשוב מאוד. ולכן המורה ילמד את התלמיד שגם כאשר יש מחלוקת בקרב הרופאים ההלכה מלמדת אותנו שאנחנו צריכים .ללכת אחרי רוב הרופאים גם כאשר הדבר לא נראה לנו.


 
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il