צום גדליה - כל מה שחיפשתם

הרקע לצום, זמני כניסת וצאת הצום, שאלות ותשובות, שיעורים. צום גדליה באתר ישיבה.

2 דק' קריאה
shutterstock
ראשית כל, נביא את הרקע הכללי לצום גדליה, כפי שביאר הרב זלמן מלמד בשיעור באתר:
צום גדליה הוא אחד מארבעה צומות שקבעו חכמים והנביאים על חורבן הבית, חורבן העם והמקדש. על כל שלב של החורבן נקבע צום. בעשירי בטבת סמך מלך בבל על ירושלים, אז החל המצור על ירושלים; בשבעה עשר בתמוז הובקעה העיר, הובקעה חומת ירושלים; בתשעה באב חרב בית-המקדש; ובא' בתשרי נהרג גדליה, שארית הפליטה שנשארה בארץ נתפזרה והחורבן היה שלם. שכן לאחר שהחריב מלך בבל את ירושלים ובית-המקדש, נשארו קומץ יהודים בארץ-ישראל, ביהודה, מלך בבל הפקיד את גדליה בן אחיקם עליהם ואליו החלו להתקבץ היהודים אשר ברחו והתפזרו בארצות השכנות. זה היה גרעין קטן, ששרד בארץ, וביום א' בתשרי בא ישמעאל בן נתניה והרג את גדליה בן אחיקם. אז נפוצו הנשארים והחורבן היה מוחלט.
ואמרו חכמים (ראש-השנה יח:), שיום זה נקבע כצום על הריגת גדליה, כמו שיום חורבן הבית נקבע כצום, "ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו". וכמובן מיתתו של הצדיק הזה, שהיה עמוד התווך של השרידים שנשארו בארץ. העובדה שיד יהודים היתה בדבר, להרוס את שארית הקיום היהודי בארץ, מעמיקה את גודל החורבן, וזה קרה דוקא בימים של תשובה, בעשרת ימי תשובה. הנביא זכריה ניבא, שלעתיד הימים האלה יהפכו לימי ששון ושמחה: "כה אמר ד' צבאות: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח ; יט).
ישנם ימים שיש בהם עוצמה מיוחדת. אם זוכים הם נעשים לימים טובים, ואם חס ושלום לא זוכים, הם נהפכים לימים קשים. כאשר זוכים, ימים אלה של עשרת ימי תשובה, הם ימים של תיקון, של השתפרות. וכאשר לא זוכים, כמו שהיה אז, היום הזה נעשה לשיא החורבן. אלא שיש אפשרות לתקן, ודוקא ליום כזה ישנה הסגולה ליהפך ליום בנייה והתחדשות הוספת חיים וקדושה. יהי רצון שתהא השנה הזאת שנת גאולה וישועה, שאור האמונה ואור התורה יאיר על כל ישראל.
זמני הצום
כמו כל הצומות הקלים, הצום מתחיל בעלות השחר ונגמר בצאת הכוכבים. לבדיקת זמני הצום במקומות אחרים לחצו כאןמומלץ גם להכנס לעמוד המיוחד לצום גדליה, המרכז את כל השיעורים, ההלכות, שאלות ותשובות, זמני הצום ועוד.
שאלות ותשובות
מאות תשובות באתר עוסקות בצום גדליה ובצומות הקלים בכלל, ונביא כאן מבחר קטן מהן:
הרב בנימין במברגר נשאל האם השמועה שצום גדליה הוא רק רשות נכונה. הרב השיב שהצום הוא אחד מארבעת הצומות שצמים על חורבן בית המקדש, ובימינו יש חובה לצום את הצום הזה. עם זאת, הוא נחשב כאחד מהצומות הקלים שמי שחולה פטור מלצום אותם. 
הרב רואי מרגלית נשאל האם כשחתן מגיע לתפילה בצום גדליה מדלגים על כל התוספות שמוסיפים לתפילה בגלל הצום, והוא השיב שאמנם מדלגים על התחנון עצמו, אך את כל התוספות שמעבר לכך יש לומר כי הן מעניינם של הצום.
הרב חיים כץ קיבל שאלה משואל שהיה צריך לקחת כדורי אנטיביוטיקה, על מנת שהם יספגו בגוף הוא צריך לאכול והכדורים האלו גם גורמים לו לבחילה, האם הוא צריך לצום? תשובת הרב הייתה שהוא פטור מהצום. 
שואל שפנה אל הרב יעקב אריאל כתב שהוא שבר במזיד את הצום, והוא רצה לדעת האם עליו לצום ביום אחר במקום. הרב השיב לו שהוא לא צריך לצום ביום אחר, ושיחזור על כך בתשובה ביום כיפור.
שיעורים
באתר יש שתי קטגוריות העוסקות בצום גדליה, אחת שעוסקת בעניינו של הצום, והשניה על הלכות הצומות הקלים
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il