זמני מולד הלבנה, שבת מברכים וראשי החודשים לשנת {{data.date.heb.yearText}}

לוח נוסח הכרזת המולד וזמן המולד המדוייק לקראת ראש החודש הקרוב. ניתן להתעדכן מראש בזמן המולדות המדוייקים לקראת הכרזת המולד בברכת החודש בשבת מברכין, וניתן לצפות בזמני קידוש הלבנה בכל חודשי השנה, השנה וגם בשנים הבאות. בלוח זמני המולדות מוצגים גם הימים שבהם יחולו ראשי החודשים, והשבת שבה מברכים את החודש.
ⓘ להסבר נוסף >>
חודש עברי שבת מברכים נוסח הכרזת המולד - נוסח מקורי נוסח הכרזת המולד - נוסח נפוץ שעת המולד בשעון הנוכחי בישראל סוף זמן קידוש לבנה (רמ"א) ימי ראש חודש
{{day.month}} {{day.shabat}}
{{day.shabatDate}}
{{day.molad.timeByAverageClock}}
{{day.molad.hDate}}
{{day.molad.lDate}}
{{day.molad.endKidushTime}}
{{day.molad.hEndDate}}
{{day.molad.lEndDate}}
{{day.wd}}
{{day.loaziDate}}

שיטת חישוב זמני המולד וזמן קידוש הלבנה

זמן המולד בירושלים על פי השעון הנוכחי.
התאריכים הצמודים לשעות המולד וסוף זמן קידוש הלבנה מתחלפים בחצות הלילה.

זמן המולד בשעון הנוכחי מחושב על פי שיטת החישוב המתבססת על זמן ממוצע (השעה 18:00 בערב בשעון העדכני הסטנדרטי) בתוספת התאמה של 21 דק' לאופק ירושלים והתאמה לשעון הקיץ.
קיימות שיטות נוספות לחישוב זמן המולד לפי השעון הנוכחי. ייתכנו סטיות של עד כעשרים דקות בין השיטות השונות.

תחילת זמן קידוש הלבנה
תחילת זמן קידוש הלבנה תלוי במנהגים שונים: 3 יממות מלאות (מנהג אשכנז) או 7 יממות מלאות (מנהג הספרדים והחסידים) לאחר זמן המולד המופיע כאן לכל חודש.

סוף זמן קידוש לבנה
לשיטת הרמ"א (אשכנזים): לכתחילה - קידוש הלבנה יכול להיערך בשעות הלילה כל עוד לא עברו 14 ימים, 18 שעות ו22 דקות מזמן המולד, כמצוין בטבלה. בדיעבד - ניתן לברך עד סוף ליל ט"ו בחודש (ביאור הלכה תכו, ג)
לשיטת השולחן ערוך (ספרדים): ניתן לברך עד סוף ליל ט"ו בחודש.

המנהג הוא לערוך את קידוש הלבנה במוצאי שבת אך ניתן לקדש את הלבנה בכל לילות השבוע ובשעת הדחק גם בליל שבת וחג.
הרחבה בעניין ההלכות והמנהגים השונים ניתן למצוא בשיעורו של הרב אליעזר מלמד בדיני ברכת הלבנה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il