כל החומשים האמורים בתורה, חומשים מלבר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל חיובי הוספת חומש על ערכו של הקרן האמורים בתורה הינם חומש מבחוץ, כלומר: רבע מסכום הקרן, שהוא החלק החמישי מהסכום הכולל של הקרן והחומש.


לדוגמא: זר שאכל בשוגג תרומה ששווייה ארבעה דינרים, משלם לכהן חמשה דינרים.


דוגמא נוספת: הגוזל מחברו שלושים ושתיים פרוטות, וכפר ונשבע עליהן וחזר והודה, חייב לשלם שלושים ושתיים פרוטות שהן הקרן, ועוד שמונה פרוטות שהן החומש.