חרטה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חרטה היא שאדם עושה דבר וחוזר בו ומתנחם על שעשהו. חלק ראשוני ומרכזי בתהליך התשובה.

חרטה בתשובה[edit]

שלב ראשון בתשובה הוא להתחרט על מעשיו הרעים, כי איך יאמר "סלח לנו אבינו כי חטאנו" אם אינו מתחרט על מעשיו? החרטה מביאה את האדם ללכת בדרכים טובות, היא מעוררת את האדם לשנות את דרכיו.

חרטה מגונה[edit]

כשאדם אומר היום דבר ומחר מתחרט על שאמרו וכל יום ויום מהפך בדיבורו. יותר חמור כשנודר לקיים מצווה או לתת צדקה ומתחרט.