אדם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

האדם הראשון שחי בעולם, אבי כל אנשי העולם.

אדם הראשון נברא ביום השישי לבריאה והושם בגן עדן "לעבדה ולשמרה". האדם הראשון קרא שמות לכל החיות. ה' אמר כי "לא טוב היות האדם לבדו", ולכן הפיל עליו תרדמה וברא את האישה מהצלע שלקח ממנו.

אדם הראשוו צווה שלא לאכול מפרי עץ הדעת, אך הנחש פיתה את חוה אשתו שפיתתה אותו. עקב כך הוא גורש מגן עדן, וקולל בכך שיאלץ לעבוד את האדמה בזעת אפו, וקוץ ודרדר תצמיח. בעקבות חטא אדם הראשון נקנסה מיתה על העולם.

לפי המסורת, במוצאי שבת הראשונה גילה אדם הראשון את האש ע"י שפשוף 2 אבנים, ובעקבות כך מברכים את ברכת הנר בכל מוצאי שבת.

אדם הראשון ילד את קין, הבל ושת.

המדרש מספר כי הקב"ה הראה לאדם את כל צאצאיו, וכשראה את דוד המלך שאל כמה זמן הוא יחיה. ה' ענה לו כי נגזר עליו לחיות רק 3 שעות, ואדם הראשון נתן לו במתנה שבעים שנה מחייו, שהיו אמורים להיות 1000 שנה, ובמקום זאת הוא חי רק 930 שנה. לפי המסורת נקבר אדם הראשון עם חווה אשתו במערת המכפלה.

רעייתו הכתה אותו - ר' תבנית:הידעת?/י"א חשוון ה'תשס"ט

הייתה לו פילגש - ר' תבנית:הידעת?/ז' כסלו ה'תשס"ט

ספרא דאדם הראשון - עי' סנהדרין פו. וברש"י.