ילקוט יוסף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ילקוט יוסף הוא ספר הלכה שכתב הרב יצחק יוסף, המביא את פסקי ההלכה על פי הרב עובדיה יוסף ומשמש בעיקר את הציבור הספרדי. בסדרה נכון לתשפ"א 37 כרכים.

הספר הוא ספר הלכה מקיף, הכולל פסקי הלכה מפורטים עם הערות ומקורות לכל הלכה. הספר עוסק בהלכות של אורח חיים, יורה דעה,חושן משפט, ואבן העזר. הספר נחשב כיום אחד הספרים הנפוצים והשימושיים ביותר בציבור הרחב, בעיקר בקרב בני עדות המזרח.


שיטת הפסיקה[edit]

המחבר פוסק על פי דעת רבי יוסף קארו, בעל השלחן ערוך. שיטה זו, אשר לפיה הספרדים קיבלו עליהם את פסקי השולחן ערוך, בין להקל ובין להחמיר, מבוססת על שיטתו של הרב עובדיה יוסף. לפי שיטה זו, רבי יוסף קארו, שהיה דר בארץ ישראל, הוא "מרא דאתרא" של ארץ ישראל, "מרא דארעא דישראל", ועל כן הספרדים הדרים בא"י חייבים לנהוג כשיטתו, אף אם נהגו לפסוק כאחרונים אחרים כדוגמת החיד"א, הבן איש חי, הכף החיים ועוד. המחבר אף חיבר ספר על כללי קבלת הוראות השולחן ערוך, הנקרא "עין יצחק".

קישורים[edit]