כתיבת המשנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כתיבת המשנה הייתה לקראת סוף האלף הרביעי ע"י רבי יהודה הנשיא, המשנה נחתמה ע"י רבי אולם בנו הצעיר של רבי, רבי שמעון ברבי את כתיבת המשנה.

רקע[edit]

החל ממשה רבינו עבר מדור לדור, מרב לתלמידו התורה שבעל פה. עד כתיבת המשנה היה אסור לכתוב את התורה שבע"פ אלא רק כל איש לעצמו. אנשי כנסת הגדולה תיקנו תקנות שעל - פי התורה שבעל פה ותקנות אלה הם בסיס המשנה. רבי ראה שהתורה שבעל פה משתכחת והחליט לקבץ את התורה שבעל פה ל"משנה". לאחר מאות שנים מחתימת המשנה נכתבו התלמוד הירושלמי והבבלי שהם פירוש המשניות. לאחר חתימת המשנה היה אסור לחלוק עלייה אולם היה מותר לפרש אותה.


נוסח המשנה[edit]