רבי בנימין אהרן סלניק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי בנימין אהרן סלניק היה מגדולי הפוסקים בפולין בראשית תקופת האחרונים. מחבר שו"ת משאת בנימין.

תולדות חייו[edit]

נולד בשנת ר"צ לערך לאביו רבי אברהם[1]. ישנה מסורת לפיה מוצא משפחתו מסלוניקי וכי הם מצאצאי רבי יצחק אברבנאל[2]. למד אצל המהרש"ל, הרמ"א, רבי שלמה לייבש מלובלין (מהרש"ל השני) ור' אליעזר אשכנזי אב"ד פוזנא. בתחילת דרכו ישב בקראקא ולאחר מכן בהורודנא שבליטא. משם עבר לכהן כרבה של מדינת שלזיה, ולאחר זמן קצר התמנה לכהן כרבה של פודהייץ, שם ישב כ-40 שנה. שמו הלך והתפרסם ברחבי אירופה, והוא הפך לאחד מגדולי המשיבים בדורו. בין השאר, התכתב עם רבי יהושע ולק כ"ץ בעל הסמ"ע[3], מהר"ם מלובלין[4], רבי מרדכי יפה בעל ה'לבוש'[5] ועוד. השתתף בחלק מישיבות ועד ארבע ארצות. באחרית ימיו סבל מיסורים רבים, ולקה בראייתו. נפטר בכ"ג באב שע"ט, ויש אומרים שנפטר מספר שנים מאוחר יותר[6].

צאצאיו[edit]

בנו רבי יעקב שימש כרבה של באר ומילא מקום אביו בפודהייץ, מחבר ספר "נחלת יעקב" על פירוש רש"י לתורה. בן נוסף רבי אברהם שימש כרב בטרנופול ובבריסק דליטא. שניהם נמננו על בולטי הרבנים בדורם, והשתתפו ביכנוסי ועד ארבע ארצות.

חתנו ר' חיים מנחם מן (תלמיד בעל מטה משה), מצאצאי מהרי"ק, כיהן כרב בשידלוב ובוינה. חיבר הגהות על "סדר הגט" הקצר והארוך ועל עוד ספרים שונים.

חיבוריו[edit]

 • שו"ת משאת בנימין- 112 תשובות בהלכה, בהן התכתבויות עם גדולי הדור, כאמור לעיל. לספר נוספו גם תשובות חתנו הרב חיים מנחם מן.
 • סדר מצוות הנשים- חיבור ביידיש על הלכות נדה, הפרשת חלה ונרות שבת- מיועד לנשים. הספר תורגם לאיטלקית, אנגלית ועברית, וזכה לתפצה רבה.
 • חידושים על השולחן ערוך- הודפסו בסוף ספר משאת בנימין מהדורות "זכרון אהרן" תשע"ג
 • הגהות על "סדר הגט" לר"י מרגליות
 • סדר חליצה- לא הגיע לידינו
 • חיבור בענייני עיבור השנה- לא הגיע לידינו.
תקופת חייו של רבי בנימין אהרן סלניק על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן

הערות שוליים

 1. מוזכר בשו"ת מהר"ם פדואה לג
 2. ד"ר ש. סולניק, מלכות ישראל, י-ם תש"ג, בהקדמה.
 3. משאת בנימין יב; שם יג ועוד
 4. משאת בנימין נז ועוד
 5. משאת בנימין לב ועוד
 6. בסידור רבי שבתי סופר עמ' 373 שמציגו כחי בשנת שפ"א.