מילון הראי"ה:עלה (כינוי) (ומשה עלה אל האלהים)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נתעלה אל מקום הענינים הקדושים. עלה למעלה, להשגות העליונות הקדושות מאד, שהן גבוה מעל גבוה, וכל העולם אינו כדאי בשום פנים להשתמש בהן [עפ"י מ"ש לד, לה]. עלה בנשמתו העליונה אל הגובה האלהי <במעלה בהירה ועליונה כ"כ שאין נפש האומה בכללה יכולה עדיין להגיע לה> [עפ"י קובץ א צח].