ברכת בורא פרי העץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כלל המובא במשנה במסכת ברכות פרק ו משנה א: "על פירות האילן אומר בורא פרי העץ". משמעות כלל זה היא שכל פרי שגדל על האילן, ברכתו היא "בורא פרי העץ", מלבד יוצאי דופן מהכלל הזה.

משמעות הביטוי "פירות האילן" היא דבר שהוא עיקר הפרי, ודבר שהוא גדל באילן וראוי לאכילה אך אינו עיקר הפרי, אין מברך עליו בורא פרי העץ[1].

יוצאים מן הכלל[edit]

  • על היין מברך בורא פרי הגפן אף על פי שהוא פרי האילן, כיון שהשתנה למעליותא וקבעו לו חכמים ברכה בפני עצמו.
  • על גרעיני פירות כשאוכלן בפני עצמן, כגון גרעיני תפוח, גרעיני גודגניות או גרעיני אפרסקים, לדעת ר"י מברך גם עליהם בורא פרי העץ, שכיון שמצאנו שנחשבים פרי לעניין עורלה, למדנו להחשיבם פרי גם לענין ברכה. אך הרשב"א סובר שאין הם נחשבים פרי העץ, שאינם פרי האילן, אלא טפלים לפרי (מחלוקת ר"י ורשב"א זו מובאת בטור אורח חיים סימן רב).


ראה גם[edit]

הערות שוליים[edit]

  1. מובא בטור אורח חיים סימן רב שדווקא דבר שהוא עיקר הפרי מברך עליו בורא פרי העץ, ולכן עלין ותמרות של צמח הצלף, אין ברכתן בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה כיון שאינן עיקר הפרי של הצלף אף שהם ראויים לאכילה.