פלוסין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"בגדי לבן" עשויים מאריג מיוחד ומעולה הבא מן העיר ששמה "פילוסין" שבמצרים (יש אומרים שהכוונה לעיר [[רעמסס]], שכן ב[[תרגום ירושלמי]] מתורגמת המילה [[רעמסס]]: פילוסין), שאותם היה לובש הכהן הגדול ביום הכיפורים לעבודת הבוקר.

יש שפירשו [1]: "שנקראים כן לחשיבותן מלשון פלס ומאזני משפט, שנמכרין במשקל כסף כמו שאנו קורין בלע"ז לבגדים חשובים מלבושים של משקל".

שווי בגד הפלוסין שהיה נקנה ע"י הציבור נתון במחלוקת [2]: רבי מאיר אמר ששוויו היה 12 מנה, וחכמים סברו שהיה שווה 18 מנה. כל מקרה,אם רצה הכה"ג להוסיף מכספו הוא יכול.

  1. ריטב"א על יומא לד:
  2. בבלי יומא פ"ג, מ"ז