רבי אברהם אבן דאוד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אברהם ב"ר דוד הלוי אבן דאוד המכונה הראב"ד הראשון, מהראשונים, בעל "ספר הקבלה".

תולדות חייו[edit]

נולד בקורדובה שבספרד בשנת ד' אלפים תת"ע לבתו של רבי יצחק בן אלבאליה מטוליטולה. חי רוב ימיו בקשטילה. היה בקיא גדול במדעים- היה רופא, היסטוריון, חוקר ופילוסוף. בגלל חכמתו, קנא בו מלך ספרד וכפה עליו להמיר את דתו. משסרב הראב"ד, צווה המלך לתלותו, ונהרג על קידוש השם בשנת ד'תתק"מ.

ספר הקבלה[edit]

ספר הקבלה, ספרו המרכזי של הראב"ד הראשון, סוקר את התקופות שעבר עם ישראל מאדם הראשון עד סוף תקופת המקרא, והשתלשלות התורה מתקופת הזוגות עד דוד ורבו רבי ברוך בן אלבאליה ור"י מיגאש. בסוף הספר כתב דברים כנגד הקראים. מטרת כתבית הספר, על פי דבריו בהקדמתו, אינה רק היסטורית, אלא: "כתבנוהו להודיע לתלמידים כי כל דברי רבותינו ז"ל חכמי המשנה והתלמוד כולם מקובלים", וכן שהתלמוד "נתפשט בכל ישראל וקבלוהו... ועליו אין להוסיף ואין לגרוע". לספר הקבלה נספחים שני ספרים- האחד "תולדות מלכי ישראל בבית שני" על ספר יוסיפון ועוד ספרים, על מנת להכיח את אמיתת בואו של המשיח ולסתור את שיטת הקראים והנוצרים, ו"זכרון דברי רומי" על תולדות מלכות רומי, על מנת להוכיח את שיטת חכמי ישראל בענין לידת ישו הנוצרי ועוד.

חיבורו הפילוסופי[edit]

חיבר גם ספר פילוספי אמונה נשאה או אמונה רמה (תרגומים שונים מערבית של השם "אלעקידה אלרפיעה")- בו הוא משלב בין פילוסופיה יוונית, ובעיקר אריסטוטלית, בתוך חכמת ישראל. הוא מזכיר את רב סעדיה גאון ואת רבי שלמה אבן גבירול, וכנראה ששאב גם מתורתו הפילוסופית של הרמב"ם. הוא ואמר בהקדמתו לספר: "אמת דתית ואמת פילוסופית- אמת אחת הן". השקפתו מאד רציונלית. מוזכר בהקדמת ספרו של רבי חסדאי קרשקש.

תקופת חייו של רבי אברהם אבן דאוד על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן