רבי יהודה חיוג'

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ספרי דקדוק לרבי יהודה אבן חיוג'

רבי יהודה (אבן) חיוג' היה "ראש המדקדקים", אבי שיטת השורשים המקובלת בימינו.

נולד בפאס שמרוקו בסביבות שנת ד'תש"נ. בהמשך עבר לקורודובה, שם כתב ארבעה ספרי יסוד בדקדוק: ספר הפעלים בעלי הכפל, ספר הפעלים בעלי אותיות הנוח והמשך, ספר הניקוד וספר הקרחה. הוא היה הראשון שקבע כי כל השורשים העבריים בנויים משלוש אותיות (ביגוד למה שהיה מקובל עד ימיו כי ישנם שורשים בנ אות אחת או שתיים, כמנחם בן סרוק שכתב כי השורש של הפועל "נטה" הוא "ט" ושל המילה "צירים" הוא "צר"). הוא קבע שגם לפעלים שאינם שלמים ישנם שורשים בעלי שלוש אותיותאלא שאחת האותיות נחה או נסתרת במקרים מסוימים. על פי זה קבע את שרשן של מילים אלו והכניסן בחבירו "ספר הפעלים בעלי אותיות הנוח והמשך". ספרו "ספר הפעלים בעלי הכפל" עוסק בפעלים מגזרת הכפולים (כגון צל"ל, שד"ד וכיו"ב). את שיתטו שכלל מאוחר יותר רבי יונה אבן ג'נאח, מתמלידי רבי יצחק אבן ג'יקטליה (מתלמידי מנחם בן סרוק), והיא השיטה המקובלת עד היום. "ספר הקרחה" הוא פירוש דקדוקי למילים קשות בתנ"ך. הספר אבד, אולם בשנים האחרונות נמצאו חלקים ממנו.

רבי שלמה פרחון כתב עליו: "רבי יהודה ז"ל שגילה לו הבורא הבורא דבר שלא נתגלה לרבי סעדיה ז"ל ראש המדברים". וכן "וכשראו חכמי בבל את ספרו אמרו: לא ראינו מצד מערב (מארץ ספרד שהיתה נחשבת אז לקצהו המערבי של העולם הטרם גילוי אמריקה) דבר טוב חוץ מזה הספר שהוא יותר טוב מכל טוב שבעולם".

תקופת חייו של רבי יהודה חיוג' על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן