רבי נתנאל וייל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי נתנאל וייל מחבר הפירוש קרבן נתנאל על פסקי הרא"ש.

נולד בשנת תמ"ז בעיר שטילינגן לאביו ר' נפתלי צבי. דור שביעי לרבי יעקב וייל (מהרי"ו), שהיה מגדולי הראשונים באשכנז. נתייתם בגיל צעיר. אמו הביאה אותו לפראג ושם למד בישיבתו של רבי אברהם ברוידא, ונשא את אחייניתו לאשה. כשנבחר רבו לכהן כרבה של מיץ, עבר יחד עמו, אולם עבר אחרי שנים אחדות לפראג, שם ייסד ישיבה גדולה, שכללה מאות תלמידים. בשנת תק"ד, גם גירוש יהודי בוהמיה, עבר לגרמניה וכיהן ברבנות בעיר שוורצוולד. חמש שנים לאחר מכן התמנה לכהן כרבה של קארלסרואה, שם כיהן עד לפטירתו בל' בניסן תקכ"ט, ושם נקבר. בנורבי ידידיה טיאה וייל התמנה לכהן כרב העיר תחתיו.

ספריו[edit]

  • קרבן נתנאל " - ביאור על פסקי הרא"ש לסדר מועד ונ ש י ם (התפרסם לראשונה בשנת תקט"ו). בספר זה הוא מפרש את דברי הרא"ש , מברר את גרסאותיו ומציין את מקורותיו. מאז שנדפס הספר לראשונה הוא נדפס בכל מהדורות הש"ס (כולל בש"ס וילנא) בשולי פירוש הרא"ש:
  • נתיב חיים "- הגהות לשלחן ערוד חלק אורח חיים. ספר זה נדפס כמה פעמים ונתקבל במהדורות הגדולות של השלחן ערוד.
  • ת ו ר ת נתנאל - שו"ת ודרשות.
  • מנחת נתנאל- על סדר מועד ונשים.