סדר נשים

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סדר נשים הוא הסדר השלישי בששת סדרי המשנה. הסדר עוסק בדיני אישות, משפחה וזוגיות. הרמב"ם בהקדמת הרמב"ם למשנה טוען כי התנא "ראה להקדים דיני נשים קודם דיני נזיקין (סדר נזיקין), כדי ללכת אחר הכתוב שאמר (פרשת משפטים), "כי ימכור איש את בתו לאמה", "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה", ואחר כך "כי יגח שור את איש". ובשביל זה הקדים סדר נשים על סדר נזיקין".

הסדר נקרא גם סדר חוסן (בבלי שבת לא א), כחלק מן הפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת" (ישעיהו לג ו) הנדרש על ששת סדרי המשנה, זאת מפני שברור שהדינים הנוקשים השומרים על אחדות וטהרת התא המשפחתי הם הם ששמרו על חוסנו של העם היהודי במשך אלפי שנים.

המסכתות בסדר ונושאיהן[עריכה]

סה"כ 7 מסכתות

מסכתות התלמוד על הסדר[עריכה]

באופן חריג, גם בתלמוד הבבלי וגם בתלמוד הירושלמי מופיעות כל המסכתות בסדר. דיני המסכת היו, כאמור, חשובים ביותר בגולה ולכן רווח העיסוק בהן.

טעם סדר המסכתות ע"פ הרמב"ם[עריכה]

  • מסכת יבמות ראשונה - מכיוון שהיבום הוא חובה, הוא סודר לפני דיני הנישואים התלויים ברצון.
  • מסכת כתובות שנייה - ראשונה בדיני הנישואים התלויים ברצון מכיוון שהכתובה היא הבסיסית ביותר בנושא.
  • מסכת נדרים שלישית - "וכשיהיו הנישואין גמורין ותהיה האשה נכנסת לחופה, יש לבעלה רשות להפר נדריה, ומפני זה סמך נדרים לכתובות".
  • מסכת נזיר רביעית - "וסידר אחר נדרים נזירות, מפני שהנזירות גם כן מכלל נדרים, וכשהאשה נודרת בנזיר, יוכל הבעל להפר".
  • מסכת סוטה חמישית - "וכשהשלים לדבר על הנישואין ומה שיתחייב בשבילן, התחיל בעניין הגירושין".
  • מסכת גיטין שישית - "אחרי גיטין סוטה, שעניינה מעניין הגירושין, שהסוטה כשתזנה – יש לכוף האיש והאשה על הגירושין".
  • מסכת קידושין שביעית - "היה רצונו (של התנא) לילך על דרך הכתוב שהקדים גירושין קודם נישואין, והוא מה שאמר הקב"ה : (דברים כד ב) "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר" ומתוך דבריו שאמר: "והיתה לאיש אחר", למדנו עניין מענייני קידושין" ולכן הוקדמו הגירושין לקידושין.

על פי הרב ראובן מרגליות (בספרו "יסוד המשנה ועריכתה"), סידור המשניות הוא על פי מספר הפרקים שלהן, מהגדולה לקטנה.

קישורים חיצוניים[עריכה]

  • סדר נשים הטקסט המקורי - מתוך מאגר ספרות הקודש
מסכתות המשנה