רב דימי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב דימי היה אמורא בדור השלישי והרביעי לאמוראי בבל.

בעל ספר יוחסין השלם ואחריו סדר הדורות קובעים כי רב דימי זה הוא רב דימי בר יוסף, ומשערים כי ייתכן שהוא אחיו של רב יצחק בר יוסף תלמידו של רבי יוחנן, אך הרב אהרן הימן קובע כי מדובר בטעות, ומנמק בכך שרב דימי בר יוסף היה תלמיד של רב ושמואל, בניגוד לרב דימי השני שהיה תלמיד של רב נחמן שהיה עונה לו על שאלותיו - לפעמים - בצחוק "אענה לך על שאלה זו כאשר תאכל כור של מלח"‏[1]. את המובא במסכת חולין‏[2] כי אמירה זו נאמרה על ידי רב נחמן לרב דימי בר יוסף הוא מתקן ומביא כי הנוסחא המדויקת שבדקדוקי סופרים אינה גורסת רב דימי "בר יוסף". מצד שני, נראה כי גם רב דימי זה היה באותו דור, שהרי נראה כי הוא למד אצל רבי יוחנן‏[3]. אם כי הרב היימן סובר שהיה ככל הנראה מצעירי תלמידיו של רבי יוחנן, שהרי נראה כי היה תלמידו של רבי ירמיה - תלמידו של רבי זירא תלמיד רבי יוחנן‏[4].

רב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, ומסר משמועותיו של רבי יוחנן כאשר בא לבבל‏[5]. מסר גם משמועותיו של זעירי[6]. הוא היה חבר של אביי שדיבר אליו בלשון נוכח כחבר‏[7].

האר"י מביא כי הוא היה גלגול מנשמתו של חזקיה והשלים את שנותיו‏[8].

מתורתו[edit]

  • כי אתא רב דימי אמר: כל המבקר את החולה - גורם לו שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה - גורם לו שימות.
Wikipedia.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
זכויות יוצרים

החומר עודנו עומד תחת רשיון GNUFDL


קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים[edit]

הערות שוליים

  1. בבלי, חולין, קיב, ב
  2. בבלי, חולין, יב, א.
  3. בבלי, עירובין, כב, א
  4. יומא סג ב, פסחים ס ב, שבת קמה ב.
  5. עירובין פז א קא ב.
  6. בבלי, שבת, נ, א
  7. בבלי, קידושין, יב, א
  8. מובא בסדר הדורות בערכו.