רב הונא בריה דרב יהודה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב הונא בריה דרב יהודה, היה תלמידם של אביי, ורבא (בבלי פסחים יב א).

בתלמוד מוזכר אמורא בשם רב הונא בר יהודה, תלמידם של רב נחמן ורב ששת, יש מן החוקרים שסבורים שהיה בנו של רב יהודה ואחיו של רב יצחק בריה דרב יהודה, אולם טענה זו לא הוזכרה אצל חוקרים אחרים[1]. וכנראה שמדובר באותו רב הונא בריה דרב יהודה.

  1. ראו בבלי, פסחים מ ע"ב; מנחות פח ע"ב. הרב זאב יעבץ כתב שהוא בנו של רב יהודה, אך רוב החוקרים התעלמו מטענה זו ולא הזכירו פרט זה בדבריהם על רב יהודה או על רב הונא בר יהודה.