רב פעלים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב פעלים הוא ספר שאלות ותשובות של רבי יוסף חיים מבגדד בעל הבן איש חי.

שם הספר[edit]

הספר נקרא "רב פעלים" על פי הפסוק: "ובניהו בן יהוידע בן איש חיל (חי) רב פעלים מקבצאל" (שמואל ב כג כ). כמו כן כתב המחבר ספרים נוספים על פי פסוק זה - "בניהו", "בן יהוידע", "בן איש חי", "בן איש חיל" ו"מקבצאל".

מבנה הספר[edit]

הספר בן ארבעה חלקים, וכל חלק כולל שאלות מארבעת חלקי ה"שלחן ערוך".

בסוף כל כרך נכתב קונטרס "סוד ישרים", ובו שאלות בתורת הקבלה (בחלק האחרון לא נכתב "סוד ישרים", אולם המוציא לאור, רבי בן ציון חזן קיבץ שאלות שונות של המחבר והדפיסן בסוף הכרך, וקראן גם כן "סוד ישרים").

רבי אפרים הכהן, מגדולי מקובלי בבל בדור האחרון, העיד כי כאשר היה כותב רבי יוסף חיים תשובה, היה פותח מאות ספרים ומעמיק בהלכה. אמנם, בתשובתו לא הביא מקורות רבים, כדי לא להלאות את המעיין ומפני סיבות נוספות.