בן יהוידע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בן יהוידע הוא ספר פירוש על אגדות הש"ס מאת רבי יוסף חיים מבגדד, בעל הבן איש חי.


לאחר תפילת שחרית היתה לומדת קבוצת אנשים עם רבי יוסף חיים, והוא היה מלמד ומפרש את האגדות, על סדר הש"ס. וחידושים אלו הועלו על הכתב בספר "בן יהוידע".

בפירושיו מסביר הן על פי הפשט, והן על פי רמז וסוד.

פעמים רבות מביא את פירוש בנו, רבי יעקב חיים.

שם הספר[edit]

שם הספר - בן יהוידע, ל פי הפסוק: "ובניהו בן יהוידע בן איש חיל [כתיב חי] רב פעלים מקבצאל וגו'" (שמואל ב כג, כ). כמו כן כתב המחבר ספרים נוספים על פי פסוק זה - "בניהו", "בן איש חיל", בן איש חי "רב פעלים" ו"מקבצאל".


לפני זמן לא רב יצא הספר במהדורה חדשה ומפוארת, בארבעה כרכים.