נדרי אונסים

From ויקישיבה
(Redirected from שבועת אונס)
Jump to navigation Jump to search

נדרי אונסים הם נדרים שנידרו מתוך אונס, או שעברו עליהם מתוך אונס, והם מארבעה סוגי נדרים המותרים מאליהם בלא שאלה מן החכם.

"נדרים שנידרו מתוך אונס", כגון, שבא גזלן לגזול את תבואתו או את נכסיו, ונדר לו ואמר: "ייאסרו כל פירות העולם עלי כקרבן אם תבואה זו אינה תרומה", או שאמר: "ייאסרו כל פירות העולם עלי כקרבן אם נכסים אלו אינם של בית המלך". נדרים כגון אלו, "נדרי אונסים" הם, ואינם חלים על הנודרים, ובלבד שבשעת הנדר יתכוון הנודר לדבר הפוטרו מהנדר, כגון שיחשוב בלבו, שהפירות ייאסרו עליו אותו היום בלבד וכיוצא בזה, שהואיל ואינו יכול להוציא בפיו את כוונתו מפחד הגזלן, הריהו סומך על הדברים שבלבו, ובכגון זה דברים שבלב הם דברים.

"נדרים שעברו עליהם מתוך אונס", כגון, שאמר לו חברו: "קונם נכסי עליך אם לא תאכל אצלי סעודה זו", ועלה הנהר על גדותיו, ולא יכול היה להגיע לאותה סעודה של חברו (ומדובר, במי שהדירו חברו לא כדי לזרזו, אלא על פי בקשתו הוא, כגון שגם אחרים היו מזמינים אותו, והוא חפץ יותר לאכול אצלו, וביקש ממנו להדירו, שבכגון זה אין הנדר מנדרי זירוזין. (ראו: נדרי זירוזין).