נדרי הבאי

From ויקישיבה
(Redirected from שבועת הבאי)
Jump to navigation Jump to search

נדרים שאדם נודר בדברי הפלגה והגזמה.


"נדרי הבאי" הם מארבעה סוגי נדרים המותרים מאליהם בלא שאלה מן החכם.


"נדרי הבאי", כגון: האומר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם לא ראיתי בדרך פלונית אנשים רבים שהיה מניינם כמניין יוצאי מצרים", או שאמר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם לא ראיתי שחומת עיר פלונית גבוהה עד לרקיע". נדרים כגון אלו, מותרים הם מאליהם, לפי שלא היה בלבו של הנודר שיחול הנדר.