שבת תשובה

From ויקישיבה
(Redirected from שבת שובה)
Jump to navigation Jump to search

שבת שובה או שבת תשובה הוא כינוי לשבת שנמצאת בתוך עשרת ימי תשובה, הנקראת על פי מהותם של ימים אלו או על פי ההפטרה הנוהגת בה "שובה ישראל עד ה'". לפי המנהג המקובל, בשבת זו דורש רב המקום ומשלב בדרשתו דברי מוסר והתעוררות לקראת יום הכיפורים.

שבת שובה או שבת תשובה[edit]

במקורות יש לשבת שני שמות עיקריים. יש שנהגו לקרוא לשבת 'שבת תשובה' על שם התשובה שיש לעשות בשבת זו ומפני שהיא חלה בעשרת ימי תשובה, ומנגד יש שנהגו לקרוא לה 'שבת שובה' על שם ההפטרה שלה "שובה ישראל עד ה' אלוקיך". הרבי מליובאוויטש ‏[1] הבחין בין שתי השמות המקובלים לשבת זו-שובה ותשובה. לדבריו, בעוד "שובה" הוא הציווי לחזור בתשובה, "תשובה" הוא הביטוי למי שכבר השלים את תהליך התשובה. ממילא, בשבת זו ישנם את שתי הפנים- מצד אחד אנו כבר חזרנו בתשובה באופן חלקי, אך עדיין יש ציווי להמשיך ולהתעלות ולשוב עוד.

מנהגים[edit]

בשבת זו מפטירים את הפטרת "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" (הושע י"ד), ללא קשר לפרשת השבוע הנקראת בה - שעשויה להיות פרשת וילך או פרשת האזינו - ולכן היא נקראת שבת שובה.

יש נוהגים בשבת זו לומר בתפילת שחרית "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'" (תהלים ק"ל) בין פסוקי דזמרה וישתבח לקריאת שמע וברכותיה.

בקהילות רבות נוהגים שרב הקהילה דורש בשבת זו ומעורר את הקהל לתשובה, מה שמכונה "דרשת שבת שובה".

תוספות לתפילה[edit]

בדומה לשאר עשרת ימי תשובה בשבת תשובה משנים את ברכת האל הקדוש לברכת המלך הקדוש וכן מוסיפים ארבעה תוספות לתפילת העמידה הקשורות לימים אלו: "זכרנו לחיים", "מי כמוך אב הרחמים", "וכתוב לחיים טובים" ו"בספר חיים". כמו כן, גם בתפילת ערבית של קבלת שבת בברכת מעין שבע אומרים "המלך הקדוש" במקום "האל הקדוש".

בעבר נהגו להוסיף "יוצרות" לתפילה בשבת זו אך כיום רבים לא נוהגים לאומרם.

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. התוועדויות ה'תשד"מ כרך א עמ' 39-33 בלתי מוגה קטעים מהתוועדות שבת-קודש פרשת האזינו, שבת שובה, ה'תשד"מ, התוועדות א' - 'תורת-מנחם'