שבת תשובה

From ויקישיבה
(Redirected from שבת שובה)
Jump to navigation Jump to search

שבת שובה (המהר"ל בהקדמה להגדה של פסח מסביר כי ניתן לקרוא לשבת גם שבת תשובה בהסברו על שבת הגדול וכן הרב צבי יהודה מתייחס למונח שבת תשובה לעומת שבת שובה בשיחות על המועדים ) הוא כינוייה של השבת שחלה בעשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ליום הכיפורים. בשבת זו מפטירים את הפטרת "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" (הושע י"ד), ללא קשר לפרשת השבוע הנקראת בה - שהיא תמיד וילך או האזינו - ולכן היא נקראת שבת שובה.

יש נוהגים בשבת זו לומר בתפילת שחרית "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'" (תהלים ק"ל) בין פסוקי דזמרה וישתבח לקריאת שמע וברכותיה.

בקהילות רבות נוהגים שרב הקהילה דורש בשבת זו ומעורר את הקהל לתשובה, מה שמכונה "דרשת שבת שובה".