בעל חוב הוא

From ויקישיבה
(Redirected from שותפי נינהו)
Jump to navigation Jump to search

מחלוקת תנאים בחיוב חצי הנזק של שור תם (ע"ע) שנגח:


יש אומרים: "בעל חוב הוא", כלומר שבעל השור הניזק נעשה בעל חוב של בעל השור המזיק, ולא נאמר ש"תם" משלם חצי נזק מגופו (ראה: תם משלם מגופו) אלא להשמיענו, שהשור המזיק משועבד לאותו חוב, ואם הוא שווה פחות מכדי חצי הנזק, אין בית דין מחייבים את בעליו לשלם לניזק אלא כדמי השור, ויכולים הם לפרוע את החוב בדמים.


ויש אומרים: "שותפי נינהו", כלומר שבעל השור הניזק נעשה שותף בשור המזיק על חצי נזקו, ואם אינו שווה אלא כשיעור חצי הנזק בלבד או פחות מזה, הניזק נוטל את השור כולו.