שחיטת חוץ להדיוט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שחיטת קדשים מחוץ לעזרה לכבודו של אדם ולא לשם ה'.


השוחט קדשים מחוץ לעזרה, אפילו אם התכוון לכבודו של אדם ולא לשם ה' - חייב כרת (במזיד) וחטאת (בשוגג).