שיחה:אישה נידה

From ויקישיבה
(Redirected from שיחה:נדה)
Jump to navigation Jump to search

בעקבות הסבת שם[edit]

בעקבות העברת שם הערך מנידה לנדה, העברתי את דם השיחה שהיה קיים שם.חג שמח,למאי נ"מ? 14:57, י"ד בתשרי ה'תשע"א (UTC)

בס"ד[edit]

רציתי לדעת האם המילה נידה היא מלשון נידוי או מקורה משורש אחר?

נידה מלשון ריחוק!
יש לזה התייחסות מפורשת בגוף הערך.למאי נ"מ?

אם אתם חושבים שמישהו יכול להבין משהו ממה שכתוב פה..[edit]

אז אתם טועים. אולי זה אמור להיות אתר ללמדנים - ואז זה בסדר. בהנחה שזה אתר לכלל הציבור, ובטח ובטח לציבור כללי - צריך להוסיף מעט יותר מילות קישור והסברים, מעבר לכתיבת כל הדינים. שכויעח!

אני מקווה שהשיפצור שלי עזר לך. חג שמח,למאי נ"מ? 14:57, י"ד בתשרי ה'תשע"א (UTC)

בקשה קטנה[edit]

אני מתכוון לעזור בעריכת הערך בבין הזמנים, אם יש משהו שעורך שינויים שיכתוב זאת בדף השיחה שלי.למאי נ"מ?

למי שרוצה לבצע עריכה לערך ולכל מאן דבעי[edit]

היות וערכתי שינוי משמעותי בערך, ברצוני להסביר את השינויים שערכתי, בכדי להקל על מי שירצה להמשיך ולערוך את הערך. אבקש שכל מי שמתכוון לערוך את הערך - יקרא את הדברים בטרם שיערוך אותו. תודה רבה!

העריכה הקודמת לעריכתי, יצרה ערך משולב מהאנציקלופדיה הלכתית רפואית (של הרב אברהם פרופ' שטיינברג שליט"א) ומהקובץ יסודות וחקירות (של הרב אחיקם קשת שליט"א). רוב הערך הוא מהאנציקלופדיה, ואילו מהקובץ נותרו רק חלקים בודדים, (ההבחנה בין האנציקלופדיה לקובץ היא קלה מאד, משום שסגנונם ומטרתַם שונה לחלוטין, וכן עיקרי המקורות בקובץ הם בסוגריים ואילו באנציקלופדיה הם בהערות שוליים), שעיקרם היא הכותרת: "מקור וטעם" וכן עוד שתי פסקאות בסוף הכותרת "פרטי דינים": "יהרג ואל יעבור" ו"טבילת נידה".

לעניות דעתי, שני הספרים הללו (האנציקלופדיה והקובץ) מטרתם וסגנונם שונה ממטרת ויקישיבה, ולכן צריך לערוך בהתאם את הערך. החיסרון של הקובץ (כמקור לוויקישיבה) הוא בסגנונו התמציתי והעובדה שהוא עוסק רק בחקירות הישיבות. כדי להתאים את דבריו לערך, צריך להרחיבם, וכן להוסיף לערך הרבה עניינים שלא נתבארו בו. לכן, לא גרעתי במאומה מהדברים שנשארו בערך מהקובץ, אך עדיין דרושה עבודת עריכה של הרחבת הדברים שהוזכרו בקובץ.

לעומת זאת, יתרונה של האנציקלופדיה הוא בהיותה מסודרת, מובנת, מנוסחת היטב, מפורטת וכוללת את כל המצבים. הלוואי שנגיע בוויקישיבה לרמה מקצועית מקבילה. מאידך, החיסרון של האנציקלופדיה (כמקור לוויקישיבה) הוא בכמה תחומים:

  1. הרחבה גדולה ביחס למצבים רפואיים פרטיים ונדירים בעיקר מדברי פוסקי זמנינו, תוך תמצות מקוצר למדי של היסודות ההלכתיים של העניין.
  2. בערכים מסויימים חלוקת הערכים בעיניים הלכתיות שונה מחלוקת הערכים הנהוגה באנציקלופדיה הנ"ל. הדברים מאד בולטים בערך "נדה", שנכון היה לפצל אותו, משום שרבים מהעניינים הנזכרים בו שייכים רק לווסת ולא לראיית דם שאיננה במחזור הווסת, אך מן התורה דינה שווה.

:כמו כן, בערך מקובצים יחדיו (בסמיכות ובאותה כותרת) נידונים שיסודן ההלכתי שונה לחלוטין זה מזה, אך הם דומים זה לזה מבחינה רפואית וכד'.

  1. לעיתים (נדירות -?) הובא פסק מסויים מדברי פוסק מסויים מבלי לציין את הנימוקים במלואם, דבר שיכול לגרום לטעות (למשל האמירה – [שהייתה קיימת בערך לפני עריכתי] – שבאג"מ יו"ד ח"ב סי' סט כתב שניתן לסמוך על נאמנות של רופא שאומר שמכה מסוימת תוציא דם בעוד כמה ימים, - היא בעייתית, שכן באג"מ הנ"ל כתב שאף לדעת החת"ס שאין לרופא נאמנות ודאית, מ"מ כאן יש לסמוך על דבריו, משום שהוכח שצדק בקביעתו שבעוד עשרה ימים ירד דם ואכן ירד דם בדיוק עשרה ימים אח"כ, ע"ש. דברים אלו משמעותיים מאד אפילו לדינא, שכן לפ"ז האג"מ, לפחות לדעת החת"ס, איננו נותן נאמנות גלובלית לרופא, אלא רק במקרה שהוכח שצדק ודו"ק).
  2. ערכים מסויימים יוצאים ארוכים מאד, דבר המכביד על הקורא ועל המבקש למצוא דבר מסויים.
  3. ריבוי הערות שוליים המכביד על הקורא וכן על פתיחת הערך וסגירתו במחשב.
  4. ציון להערות – בערך זה ובערכים אחרים – לפי מספרן באנציקלופדיה, מבלי להתחשב בעובדה שבוויקישיבה הדברים נתונים לשינויים כל הזמן.

כפי שניתן לראות, השתדלתי לטפל בחסרונות אלו, אך לא פתרתי את כולם. עשיתי כמה שינויים בסידור הדברים המובאים מהאנציקלופדיה. כמובן, לא השמטתי דבר מהדברים שהיו קיימים בערך לפני עריכתי, מלבד חלקים שונים מהערך שהועברו לערכים משלימים: וסת, דיני כתמים, הרחקות בעל מאשתו נדה, הרגשת זיבת הדם, פרישה סמוך לווסת, טבילת נדה, הפסק טהרה, רואה מחמת תשמיש ועוד. ערכים אלו ג"כ טעונים עריכה מתאימה לזו שהחילותי לעשות כאן, אך מה שהלב חושק הזמן עושק.

עקב, גודל היקף המלאכה, לא יכולתי להשלים אותה, אלא רק להתוות כיוון, שנראה לי נכון, ביחס לעריכת הדברים המובאים מהאנציקלופדיה הנ"ל. לכן פעמים רבות השארתי את הדברים המובאים מאנציקלופדיה והסתפקתי בעריכה חיצונית ושִטחית מלבד (דהיינו: שינוי סדר הפסקאות, הפיכת הערות שוליים לסוגריים, שינוי הפניות להערות, שינוי מכתיב חסר למלא כמקובל, וכיו"ב), מבלי להיכנס לעצם הדיונים ולבדוק את המקורות. במקומות שנשאר כמות גדולה של מידע כזה - הוספתי לכותרת "מאנציקלופדיה הלכתית רפואית".

ידועים לי כמה חסרונות בעריכתי, ואני מנסה להתגבר עליהם, אך מן הסתם ישנם חסרונות נוספים שלא שמתי לב אליהם. אודה לכל מי שיעמיד אותי ואת שאר הגולשים בקרן אורה ע"י שיתקן ויערוך את הערך, וכן ע"י שיסביר את הדברים בדף השיחה. אשמח אם יודיע על הדברים ג"כ בדף השיחה שלי.

בתודה רבה,למאי נ"מ? 14:57, י"ד בתשרי ה'תשע"א (UTC)

נ.ב. כחתי להוסיף, החלפתי את השם ל"נדה" (בלי י') משום שכך השם מופיע בתנ"ך, במשנה, בתלמוד ובפוסקים בדר"כ. מקווה לביקורת ועזרה,למאי נ"מ? 17:46, ט"ו בתשרי ה'תשע"א (UTC)


פיצול נוסף[edit]

בעקבות עומס החומר שבערך זה - פיצלתי אותו לכמה ערכים:

  1. איסור נדה
  2. טהרת הנדה
  3. טומאת נדה
  4. דם נדה

אני מקווה שזה יהיה מוצלח. מועדים לשמחה,למאי נ"מ? 00:03, ט"ז בתשרי ה'תשע"א (UTC)