התנ"ך

From ויקישיבה
(Redirected from תנ"ך)
Jump to navigation Jump to search

התנ"ך (תורה, נביאים, כתובים) הוא ספר הספרים של העם היהודי וגאוותו בעולם. התנ"ך נכתב כולו בנבואה ישירה, או ברוח הקודש.

ספר התנ"ך תורגם לשפות רבות, והוא הספר הנמכר ביותר בעולם.


חלקי התנ"ך[edit]

התנ"ך כולל שלושה חלקים: תורה, נביאים וכתובים.

התורה ניתנה למשה רבנו בהר סיני (משה כתבה על פי ה').

שם הספר הערות נכתב ע"י
ספרי התורה
בראשית נכתבו על ידי משה רבינו. יש מי שאומר[1] הפסוקים האחרונים נכתבו על ידי יהושע בן נון.
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
ספרי נביאים
יהושע עיקרו נכתב ע"י יהושע בן נון[2], אך סיימו את כתיבתו אלעזר ופנחס[3].
ספר שופטים נכתב ע"י שמואל[2]
שמואל מקובל היום לחלקו לשניים עיקרו נכתב ע"י שמואל בעצמו[2], אך סיימו את כתיבתו גד החוזה ונתן הנביא [3]
מלכים מקובל היום לחלקו לשניים נכתב ע"י ירמיהו הנביא[3]
ישעיהו נכתב ע"י חזקיהו ובני דורו שהאריכו ימים אחריו[4]
ירמיהו נכתב ע"י ירמיהו הנביא בעצמו
יחזקאל
תרי עשר מכיל י"ב ספרים קטנים יותר: הושע,
יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה,
נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה ומלאכי.
נכתב ע"י אנשי כנסת הגדולה[3]
ספרי כתובים
תהלים הגמרא[2] אומרת שדוד המלך כתב את ספר תהלים, ע"י עשרה זקנים: (א) אדם הראשון, (ב) מלכי צדק, (ג) אברהם, (ד) משה, (ה) הימן, (ו) ידותון, (ז) אסף (ח-י) ושלושת בני קורח
משלי נכתב ע"י שלמה המלך
איוב
שיר השירים נכתב ע"י שלמה המלך
רות נכתב ע"י שמואל הנביא[2]
איכה נכתב ע"י ירמיהו
קהלת
אסתר נכתב ע"י אנשי כנסת הגדולה[3] לבקשת אסתר[5]
דניאל נכתב ע"י אנשי כנסת הגדולה[3]
עזרא מקובל היום לחלקו לשני חלקים: 'עזרא' ו'נחמיה'
דברי הימים מקובל היום לחלקו לשניים נכתב ע"י עזרא ונחמיה[3]

סדר ספרי התנ"ך[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים[edit]

  1. בבלי בבא בתרא יד, ב ואילך, מובא ברש"י דברים לד, ה; ועיין אבן עזרא דברים לד, א.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ב"ב יד:
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 ב"ב טו.
  4. בבלי בבא בתרא, ריש טו, א ורש"י שם. אך עיין תוספות שם, ד"ה "חזקיה וסיעתו", שכתבו שלא הוא עצמו כתוב, ונקרא על שמו מטעם אחר.
  5. בבלי מגילה ז, א