ספר יחזקאל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הספר מכיל את נבואותיו של יחזקאל בן בוזי, שחי בבבל בתקופת הגלות. בספר מואר גם מעשה מרכבה.

רקע[edit]

נבואותיו של יחזקאל נאמרות בגלות לאחר שיחזקאל גלה עם ראשי העם בגלות החרש והמסגר, ככל הנראה בעקבות השתייכותו לשכבה הכהנית הגבוהה. יחזקאל התחיל להתנבא לפני החורבן וכן המשיך להתנבא גם לאחריו. חלק מנבואותיו של יחזקאל מופנות כלפי תושבי הגולה בבבל ואילו חלקם כלפי תושבי ארץ ישראל.

כחלק מנבואותיו, יחזקאל מרבה להשתמש במשלים ובמעשים אף יותר מנביאים אחרים, ויחזקאל אף מעיד על עצמו כי העם מכנה אותו בתור "ממשל משלים" יחזקאל כא ה. כחלק ממעשיו הנבואיים, יחזקאל מצטווה לאכול מגילה יחזקאל ג א, לשכב שלוש מאות ותשעים יום על צדו השמאלי ועוד ארבעים יום על צידו הימני יחזקאל ד ד, וכן לגלח בחרב את ראשו וזקנו יחזקאל ה א.

יחזקאל מרבה לכתוב את הזמן המדויק בו הוא כותב את נבואותיו, וכן בניגוד לנביאים אחרים (למשל, ירמיהו) ספרו כתוב על פי הסדר הכרונולוגי של התרחשות הדברים.

מבנה הספר[edit]

ניתן לחלק את ספר יחזקאל לשלושה חלקים עיקריים:

  • פרקים א'-כ"ד: נבואות פורענות על חורבן ירושלים שנאמרו עד ערב החורבן
  • פרקים כ"ה-ל"ב: נבואות על אומות העולם
  • פרקים ל"ג-מ"ח: נבואות נחמה, גאולה ובנין לגולי בבל שנאמרו מבשורת החורבן ובשנות הגלות