אבן העזר סימן לד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבן העזר סימן לד הוא הסימן התשיעי בהלכות קידושין. כותרת הסימן: "ברכת האירוסין, ואם צריך עשרה".

תוכן הסעיפים[edit]

(תוכן זה אינו מביא את כל הפרטים)

סעיף א - המקדש אשה מברכים "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על העריות ואסר לנו הארוסות לנו, והתיר לנו הנשואות לנו על ידי חופה בקידושין ברוך אתה ה' מקדש ישראל". ואחר שיגמור הברכה, מקדש. וכתב בית שמואל, שלדעת הרא"ש מקדש קודם הברכה, שמא תחזור בה, ולא תרצה לקבל הקידושין. וכתב שמנהגנו לברך קודם הקידושין כדי שיהיה עובר לעשייתן. ובדיעבד, אם לא בירך קודם הקידושין יכול לברך אחר הקידושין.

סעיף ב - נהגו לברך ברכת אירוסין על כוס של יין, ומברך על היין ואח"כ ברכת אירוסין. ואם אין יין מברך אותה בפני עצמה.

סעיף ג - אם לא בירך ברכת אירוסין בשעה שקידש, לא יברך אותה בשעת נישואין. רמ"א: י"א שיברך אותה בשעת נישואין, נוהגין.

סעיף ד - ברכת אירוסין, לכתחילה צריכה עשרה.