אבן העזר סימן סא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבן העזר סימן סא הוא הסימן העשרים וששה בהלכות קידושין. כותרת הסימן: "חופה - לעניין מה קונה".

תוכן הסעיפים בסימן[edit]

(סיכום זה אינו מפורט, והרבה פרטים אינם מובאים בו).

סעיף א - כיון שהכניס ארוסתו (שנתקדשה לו) לחופה, היא כאשתו לכל דבר, וגובה עיקר כתובה ותוספת כתובה. דין חופת נידה לאיזה דברים נעשית על ידה כאשתו, ולאיזה דברים היא עדיין כארוסה.

סעיף ב - כשר הדבר שלא תנשא עד שתטהר. רמ"א: ועכשיו אין ממתינין, וטוב להודיע לחתן מראש שהיא נידה (נו"כ: שעל ידי זה כשכונסה לחופה היא קנוייה לו לכל דבר אף לתוספת כתובה, דעושה חופה כדי לבעול כשתהיה טהורה - חלקת מחוקק).


ראה גם[edit]