אגד כלי שמיה אגד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שהוציא בשבת חפצים שונים בתוך כלי מרשות לרשות, באופן שלא הוציא את כל הכלי, והכלי עדיין אגוד לרשות שהיה שם, הרי זה חשוב כאילו גם החפצים שבתוכו עדיין אגודים על ידי הכלי לרשות שהיו שם; ויש מפרשים, שכל הדברים המונחים בכלי חשובים כאילו הם דבר אחד, מפני שהכלי מאגדם יחד, ואין חיוב הוצאה בשבת אלא כשמוציא את כל החפץ.


ולכן, למשל, קופה מלאה מחטים, שהוציא אדם את רובה מרשות לרשות - פטור. ואף על פי שבוודאי יצאו מחטים לרשות אחרת, מכל מקום כל עוד שלא הוציא את כל הקופה, הרי הוא פטור, לפי "שאגד כלי שמיה אגד".