אחד בפה ואחד בלב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דיבור פה שלא לפי הכוונה האמיתית שבלב. אדם האומר בפיו דבר מסויים ובו בזמן חושב בלבו לעשות אחרת, עובר על עשה, שנאמר (ויקרא יט, לו): "מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם", ודרשו חכמים: למה נאמר "והין צדק", והלא "הין" בכלל "איפה" הוא וכבר נאמר "איפת צדק"[1], אלא לומר לך, שיהא הן שלך - צדק, ולאו שלך - צדק, שלא תדבר אחד בפה ואחד בלב[2].המדבר אחד בפה ואחד בלב, הוא אחד מן השלשה שהקב"ה שונאם. וכתבו הראשונים: "אסור להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו, והעניין שבלב הוא הדבר שבפה... ומשאו ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה, אומר על לאו - לאו, ועל הן - הן, ומחייב עצמו בדברי מקח וממכר במקום שלא חייבה אותו תורה כדי שיעמוד בדיבורו ולא ישנהו".

ראו גם[edit]

שקר

הערות שוליים[edit]

  1. . וכיון שבאיפה, שהוא שיעור גדול, חשש הכתוב לחסרון כל שהוא, כל שכן להין שהוא שיעור קטן.
  2. . ויש שכתבו, שהלימוד מ"הין צדק" שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק - אמור במשא ומתן, שבשעה שמוכר לחברו דבר לא יהא בדעתו לשנות.