אחריות טעות סופר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

השמטת סעיף ה"אחריות" מתוך שטר אינה אלא טעות סופר, והרי היא קיימת כאילו היתה כתובה בשטר.

כתוצאה מכך: שטר חוב שלא נכתב בו שנכסי הלווה ערבים ואחראים לפרעון החוב, המלווה גובה אפילו מנכסים שמכרם הלווה לאחר, לפי שאין חיסרון האחריות בשטר אלא טעות סופר, שכן אין אדם נותן מעותיו לחינם, ולא הלווה המלווה את מעותיו בלא אחריות, ובוודאי ציווה את הסופר לכתוב בו אחריות והסופר טעה ולא כתב.