אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לאדם לעבור אף על איסור קל, כדי להציל את חברו אף מאיסור חמור.


לדוגמא: אדם שהכניס פת לתנור בשבת, אסור לאדם אחר לעבור על איסור דרבנן ולרדות את הפת מן התנור קודם שתאפה, כדי להציל את חברו מאיסור חמור של מלאכת אפייה בשבת, לפי ש"אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך" (בבלי שבת ד, א, ורש"י שם).