אין אכילה והקטרה מצטרפין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

העושה אחת מארבע עבודות הקרבן (שחיטה, קבלת הדם, הולכה או זריקה) על מנת לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית חוץ לזמנם או חוץ למקומם, הקרבן כשר, לפי שאין אכילה והקטרה מצטרפין לשיעור כזית, כדי לפסול את הקרבן על ידי מחשבת פסול.