אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חזקה על אשה שאין היא מעיזה לשקר בפני בעלה, בדבר שהוא יודע את האמת.כתוצאה מכך: אשה שאמרה לבעלה: "גרשתני" - נאמנת, משום שאין אשה מעיזה פניה בפני בעלה, ואם אמרה זאת, בוודאי שגירשה, ומותרת להינשא לכתחילה וליטול את כתובתה[1]. והוא הדין לאשה שקיבלה קידושין מאדם אחר בפני בעלה - הרי זו מקודשת לשני, שהרי היא כאומרת לבעלה גרשתני.

הערות שוליים[edit]

  1. ויש סוברים, שאין האשה נאמנת לומר "גרשתני" אלא להחמיר, שתופסים בה קידושין מאחר, אבל להתירה להינשא לכתחילה אינה נאמנת, וכן אינה נאמנת ליטול כתובתה, אלא שאם נישאת לאחר לא תצא.