אין בודקין מן המזבח ולמעלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בת כהן שמערערים על כשרות משפחתה, כהן הבא לישא אותה - ויש אומרים: אף ישראל הבא לישא אותה - צריך לבדוק אחריה שמונה אמהות, ארבע מכל צד (אמה, ואם אמה, ואם אבי אמה, ואם אם אבי אמה, וכן צריך הוא לבדוק אחר אם אביה, ואם אם אביה, ואם אבי אביה, ואם אם אבי אביה), ואם לא היתה אחת מהן מן הפסולות, מותר לו לישאנה[1].אולם, אם התחיל לבדוק באמהות ומצא שאביה או אבי אביה היה כהן ששימש על גבי המזבח, אינו צריך לבדוק באמהותיו, לפי שכבר נבדק כשהתחיל לעבוד במקדש, ואילו היה בו שמץ פסול, לא היו מניחים אותו לעבוד.

הערות שוליים[edit]

  1. בגמרא (קידושין עו, א) מבואר, שהטעם שבודק באמהות, ואינו בודק באבות, שמא יש פסול באביה או באבי אביה, משום שדרכם של הגברים שכשהם מתקוטטים זה עם זה, מחרפים הם איש את רעהו בפסול שיש ביחוסו, ועל ידי כך הפסול מתפרסם, ולכן אילו היה פסול באבותיה היה הדבר ידוע, ואין צורך בבדיקה. אבל הנשים אין דרכן לחרף זו את זו בפסול יוחסין, ואין פסול משפחתן ידוע, לפיכך יש לבדוק בהן.