אין בודקין מן הסנהדרין ולמעלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בת כהן, בת לוי או בת ישראל שמערערים על כשרות משפחתה, כהן הבא לישא אותה - ויש אומרים: אף ישראל הבא לישא אותה - צריך לבדוק אחריה שמונה אמהות[1], ארבע מכל צד - אם בת כהן היא, ואם בת לוי או בת ישראל היא, צריך לבדוק אחריה שתים עשרה אמהות, שש מכל צד, ויש אומרים: עשר אמהות, חמש מכל צד[2], ואם לא היתה אחת מהן מן הפסולות, מותר לו לישאנה[3].אולם, אם התחיל לבדוק באמהות ומצא שאביה או אבי אביה היה חבר בסנהדרין, שוב אינו צריך לבדוק באמהותיו, לפי שלא היו ממנים בסנהדרין אלא כהנים לויים וישראלים מיוחסים בלבד.

הערות שוליים[edit]

  1. . ראה ערך: אין בודקין מן המזבח ולמעלה.
  2. . הטעם שכשבא לישא בת כהן אינו צריך לבדוק אלא שמונה אמהות, ואילו כשבא לישא בת לוי או בת ישראל צריך לבדוק עשר אמהות, ולשיטה אחרת - שתים עשרה, לפי שבלויים ובישראלים שכיח יותר מאשר בכהנים שיתערבו בהם פסולים.
  3. . בטעם הדבר שבודק באמהות ואינו בודק באבות, ראה ערך: אין בודקין מן המזבח ולמעלה בהערות.