אין דבריו של אחד במקום שניים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין תוקף לדבריו של עד אחד המכחיש עדות של שני עדים. יתר על כן, גם במקום שהאמינה התורה לעד אחד כשני עדים - כגון להעיד לאשה שמת בעלה, או להעיד על סוטה שנטמאה - אין תוקף לדבריו של עד אחד המכחיש את העד שהאמינוהו כשני עדים.