אין הולכים בממון אחר הרוב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

אין רוב האפשרויות יכולות להכריע ספק שהתעורר לגבי ממון.

מקור וטעם[edit]

נחלקו רב ושמואל האם הולכים בממון אחר הרוב, רב סבר שיש בכח הרוב להכריע ושמואל נחלק עליו מכיון שיש מוחזק בממון אין הרוב יכול להוות ראיה מספקת (בבלי בבא קמא מו, ב).


פרטי הדין[edit]

יש ראשונים הסוברים שדברי שמואל שאין הולכים בממון אחר הרוב נאמרו רק ברובא דליתיה קמן, אולם ברובא דאיתא קמן מודה לדברי רב (רשב"ם בבא בתרא צג, א ד"ה דהוא, ועוד ראשונים). ומנגד יש הסוברים שלא הולכים אחר הרוב בממון כלל (דרוש מקור).