אין העדים הזוממין נהרגין עד שיגמר הדין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין מחייבים עדים זוממים במה שרצו הם לחייב את האדם שהעידו עליו, אלא אם כן הוזמו לאחר פסק הדין שהוציאו בית דין על הנידון על פי עדותם, אך אם הוזמו העדים לאחר שקיבלו בית דין את עדותם, קודם פסק הדין, אין מקיימים בהם דין "כאשר זמם"; כמו כן אם הוזמו העדים לאחר שבוצע בנידון פסק הדין, אין מקיימים בהם דין "כאשר זמם".