אין חבין לאדם אלא בפניו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דברים שיש בהם משום חובה לאדם, אי אפשר לעשותם עבורו שלא מדעתו והסכמתו.


לדוגמא: אדם שאמר לשלוחו: "תן גט לאשתי" - כל זמן שלא הגיע הגט לידי האשה רשאי הבעל לחזור בו, ואין השליח יכול לזכות בגט עבור האשה, לפי שהגט חוב הוא לה ו"אין חבין לאדם אלא בפניו".