אין חטאת ציבור מתה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חטאת של ציבור שאבדה ונתכפרו הציבור באחרת ואחר כך נמצאת הראשונה, וכן חטאת של ציבור שלא הקריבוה עד שעברה שנתה הראשונה, אין ממיתין אותן כדין חטאת היחיד שנתכפרו בעליה באחרת וכדין חטאת היחיד שעברה שנתה, אלא רועים אותן עד שיפול בהן מום, וימכרו, ויפלו דמיהן לנדבה, שכן ההלכה של חטאות המתות, שהיא הלכה למשה מסיני, לא נאמרה אלא בחטאת של יחיד ולא בחטאת של ציבור.