אין למדין מקודם מתן תורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין למדים הלכה ממנהגי אבותינו קודם מתן תורה ורק הלכה אין לומדים אבל גילוי מלתא כן לומדים (שו"ת יביע אומר ח"ב יו"ד סי' כה).