אין מחזקין ידי עוברי עבירה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לסייע בידי עוברי עבירה בשעת העבירה. האיסור לסייע בידי עוברי עבירה קיים אפילו בדיבור, כגון לומר לו בשעה שהוא עושה עבירה: "תחזקנה ידיך" או "יישר כח" וכדומה.

דוגמאות[edit]

  • אשה שחשודה לשמור פירות של שביעית ולהצניעם לאחר שהגיע זמן הביעור (כלומר, לאחר שכלו פירות אותו המין מן השדה, ואינם מצויים לחיות, שמאותה שעה חייבים לבערם גם מן הבית), אסור לסייע לה לטחון או לברור תבואה ופירות, ש"אין מחזקין ידי עוברי עבירה".
  • כהן שחשוד לאכול תרומה בטומאה - ויש אומרים: אף מי שחשוד לאכול חולין בטומאה - אסור לסייעו בשעה שהוא בורר או טוחן את תבואתו.