אין משלשין במלקות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עדים זוממים שנתחייבו מלקות, אין מחלקים ביניהם את מספר המלקות, לפי מספר העדים שהוזמו, אלא כל אחד לוקה שלושים ותשע מלקות; להבדיל מן עדים זוממים שנתחייבו בתשלומים, שמחלקים ביניהם את התשלומים.מכות ב ב