אין קידושין תופסים בחייבי כריתות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המקדש אשה האסורה עליו משום גילוי עריות, שאם בא עליה חייב כרת, כגון אחות אשתו או בתה, אין קידושיו קידושין, שנאמר (ויקרא יח, יח): "ואשה אל אחותה לא תקח", ודרשו חכמים: "לא תקח" - לא יהא לך בה ליקוחין, ללמדך ש"אין קידושין תופסים בחייבי כריתות".