אי לית ליה ללווה לאו בתר ערבא אזיל מלווה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עדים הקרובים למי שערב להלוואה - פסולים מלהעיד עדות הנוגעת לאותה הלוואה. ועל אף שאותם עדים אינם קרובים ללווה ולמלווה, אך מכיון שהמלווה חוזר על הערב, כשאין הלווה פורע את חובו, נמצא שיש בעדותם כדי להשפיע על מצבו של הערב, ומכיון שהם קרובי הערב, הם פסולים.